Про Інженерів Порозуміння та Інженерію Порозуміння

Під словосполученням «Інженерія Порозуміння» ми розуміємо широкий набір миробудівного інструментарію, заснованих на процесі Ненасильницького спілкування (ННС) та націленого на відновлення, розбудову і збереження миру в громадах, що призводить до миру в країні загалом.*

Інженерами Порозуміння ми називаємо випускників навчальної програми з повною зайнятістю, що є майстрами у сфері побудови миру. Вони покликані сприяти налагодженню порозуміння та співпраці сторін деструктивних конфліктів на рівні громад у різних регіонах України.

Інженери Порозуміння
володіють такими навичками:

Інженери Порозуміння не роблять наступного:

  • не надають юридичних, фінансових, організаційних та інших консультацій, що виходять за межі їхніх професійних компетенцій
  • не працюють у державній чи прибутковій сфері
  • не виступають представниками сторін у конфлікті та не нанадають підтримки якійсь одній стороні конфлікту
  • не взаємодіють з особами чи групами осіб без їхньої добровільної участі

*З перших днів російського вторгнення в Україну 2022 р. (24.02.22 р.) Інженери порозуміння об’єдналися у мережу українських спеціалістів з кризових комунікацій та розбудови миру, що координується Українським центром Ненасильницького спілкування і примирення "Простір Гідності”, співзасновником концепції Інженерії Порозуміння в Україні. Інженери Порозуміння здійснюють свою роботу в різних регіонах України, а з початку повномасштабної війни рф проти України також і у країнах тимчасового переселення українських біженців за посередництвом своїх професійних активностей.


Початково програмою було передбачено, що після завершення навчальної програми Інженери Порозуміння працюватимуть у регіонах України з метою підтримки місцевих громад у процесах відновлення соціальних зв’язків після конфліктів, що мали місце у минулому, мирного врегулювання існуючих конфліктів, а також зміцнення співпраці для запобігання майбутнім кризам.

Для цього Інженери Порозуміння володіють знаннями та навичками Інженерії Порозуміння та застосовують їх як на мікро-, так і на макрорівнях. На мікрорівні Інженери Порозуміння працюють з психоемоційним відновленням осіб, які перебувають у кризовому стані через пережите насильство чи конфлікт, готують їх до процесу примирення і відновлення внутрішнього миру для благополучного продовження життя і розвитку. На макрорівні Інженери Порозуміння вивчають та аналізують причини й рушійні сили конфліктів, планують і здійснюють стратегічну й тактичну інтервенцію (втручання), яка за умов успіху сприятиме налагодженню співпраці, зменшенню рівня насильства і заподіяної конфліктом шкоди.

У підрозділі «Навчальна програма» ви знайдете більше інформації про предмети Школи ІП, а саме: медіацію, фасилітацію діалогу, нейронауку, ведення переговорів, коучинг, управління проектами та ін.

Інженери Порозуміння оргазанізовують, супроводжують (фасилітують) діалогові процеси в рамках проектів, що виконуються їхнім засновником – ГО «Український центр «Простір Гідності» в Україні, а також співпрацюють з іншими організаціями за координацією з  «Простором Гідності».