Що таке Інженерія Порозуміння?

Під словосполученням «Інженерія Порозуміння» ми розуміємо широкий набір методологій, які націлені на одне: відновлення, розбудову і збереження миру в громаді, що, зрештою, призводить до миру в країні.

Інженерами Порозуміння ми називаємо випускників навчальної програми з повною зайнятістю, що є майстрами у сфері побудови миру через відновлення соціальних зв’язків у громадах. Інженери порозуміння – фахівці у сфері миропобудови через налагодження порозуміння та співпраці сторін диструктивних конфліктів.
Інженери Порозуміння володіють такими навичками:

Ми передбачаємо, що після завершення навчальної програми Інженери Порозуміння працюватимуть на місцях у регіонах з метою підтримки місцевих громад у процесах відновлення соціальних зв’язків після конфліктів у минулому, мирного врегулювання існуючих конфліктів, а також зміцнення співпраці для запобігання майбутнім кризам.

Для цього Інженерам Порозуміння потрібно володіти знаннями та навичками як на мікро-, так і на макрорівні. У підрозділі «Навчальна програма» ви знайдете інформацію про медіацію, фасилітацію діалогу, нейронауку, ведення переговорів, коучинг, управління проектами та інші предмети школи.

На мікрорівні Інженери Порозуміння працюють з психоемоційним відновленням осіб, які перебувають у кризовому стані через пережите насильство чи конфлікт, готують їх до процесу примирення і відновлення внутрішнього миру для благополучного продовження життя і розвитку.

На макрорівні Інженери Порозуміння вивчають та аналізують причини й рушійні сили конфліктів, планують і здійснюють стратегічну й тактичну інтервенцію (втручання), яка за умов успіху сприятиме налагодженню співпраці, зменшенню рівня насильства і заподіяної конфліктом шкоди.