Сертифікати Школи ІП

Випускники Школи Інженерів Порозуміння набувають 2 типа сертифікатів: кваліфікаційний сертифікат «Інженера Порозуміння» («Зелений» сертифікат) або сертифікат участі у Школі Інженерів Порозуміння («Шоколадний» сертифікат). 

Школа також користується ще однією формою документу, що підтверджує участь особи у проекті, це – довідка (опис пропонуємо нижче на сторінці).

Кваліфікаційний сертифікат Інженера Порозуміння («Зелений» сертифікат) – іменний пронумерований кваліфікаційний документ, що видається тим учасникам Школи ІП, котрі склали випускний екзамен (усі його частини) із загальним прохідним балом, чим набули статусу «Інженера Порозуміння» з відповідними рекомендаціями партнерів і тренерів проекту для подальшої роботи у сфері миропобудови у своїй громаді та Україні загалом. Документ також включає двостороній аркуш-вкладку із ідентифікаційним номером випускника, що містить інформацію про прослухані предмети під час тренінгового періоду та під час додаткових модулів (якщо такі були), кількість тренінгових годин, імена тренерів Школи ІП та назви і терміни проекту. Усі аркуші документу містять ім'я, прізвище та унікальний ідентифікаціний номер його власника. Документ оформлено у корпоративному стилі Школи та завірений підписами партнерів проекту.

Зелений сертифікат ІП (як і його складова – аркуш-вкладка), на відміну від сертифікату участі, містить унікальний особистий ідентифікаційний номер Інженера Порозуміння (ID), що надалі використовується у документах, які засвідчують особу Інженера Порозуміння і має функцію верифікації автеничності Інженера Порозуміння.

Приклад Кваліфікаційного сертифікату Інженера Порозуміння**Для ілюстрації Зеленого сертифікату використано макет реального сертифікату Інженера Порозуміння першої хвилі за згодою.

Сертифікат участі у Школі Інженерів Порозуміння («Шоколадний» сертифікат) – документ засвідчення участі у проекті, що видається випускникам Школи ІП, котрі фізично були присутні під час випускного екзамену та склали його з непрохідним балом, або ж спільно з екзаменаційною комісією Школи дійшли висновку не складати випускний екзамен, однак пройшли кваліфікаційну співбесіду та замість статусу «Інженера Порозуміння» набули статусу «слухача Школи ІП». Документ також включає двостороній аркуш-вкладку, що містить інформацію про прослухані предмети під час тренінгового періоду та під час додаткових модулів (якщо такі були), кількість тренінгових годин, імена тренерів Школи ІП та назви і терміни проекту. Усі аркуші документу містять ім'я, прізвище його власника. Документ оформлено у корпоративному стилі Школи та завірений підписами партнерів проекту.

Приклад сертифікату участі у Школі Інженерів Порозуміння


Приклад двохстороннього аркуша-вкладки до Зеленого і Шоколадного сертифікатів


Довідка – це найпростіший тип документу, який видається учасникам Школи ІП у випадку дострокового припинення їхної участі; містить інформацію про тренінги, прослухані до моменту припинення участі: назви предметів, імена тренерів, кількість тренінгових годин, а також терміни проекту. Довідка завірена підписами партнерів проекту.

Довідка видається учаснику/-ці Школи ІП у випадках, коли учасник/-ця достроково припинив (-ла) участь у Школі ІП після проходження проміжного екзамену з таких можливих причин:

(а) пройшов / пройшла проміжний екзамен, але відмовився / відмовилась від участі у практичному періоді;
(б) не був/-ла присутнім/-ою на випускному екзамені своєї групи, або ж у випадку перенесення його, не склав/-ла випускний екзамен у попередньо погоджений з організаторами час;
(в) за власним бажанням;
(г) через порушення принципів / домовленостей участі у Школі ІП у часі практичного періоду.